Προπονητές Ακαδημίας

Προπονητές Ακαδημίας

Μαυρομμάτης Νίκος

Υπεύθυνος ακαδημίας & προπονητής Κ12

Μουστάκης Μανώλης

Προπονητής τερματοφυλάκων

Ξενιτίδης Ανδρέας

Προπονητής Κ16

Μαμαλίγκατζης Τζούλης

Προπονητής Κ10

Λεοντίδης Γιάννης

Προπονητής Κ14